DFB METODIKOS MOKYMAI

DFB metodikos mokymai

IŠMOKITE NAUDOTIS TUO, KAS JUMS DUOTA

DFB metodikos mokymų tikslas – praktinių įgūdžių formavimas. Jei norime, kad įgūdžiai formuotųsi maksimaliai greitai ir kokybiškai geresnio būdo nei ateiti į DFB metodikos mokymus nėra.
Taip kaip neįmanoma išmokti plaukti ar vairuoti automobilį skaitant knygas ar žiūrint video internete, taip ir aktyvios savireguliacijos įgūdžių neįmanoma išmokti vien iš knygų ar seminarų internete.

Tai kruopštus ir atsakingas darbas, kuriame reikalinga profesionali palyda ir pagalba.

DFB metodikos mokymus gali vesti tik sertifikuoti metodikos instruktoriai, kurie yra ne tik baigę specialius instruktorių mokymus, bet kuriems po šių mokymų pabaigos yra suteikta teisė vesti DFB mokymus.

Baziniai DFB metodikos mokymai

ĮVADINIS SUSITIKIMAS. Prieš DFB mokymus vyksta įvadiniai susitikimai, atvykite į juos, kad galėtumėte patys išgirsti apie šiuos mokymus ir jų naudą jums. Susipažinsite su mokymus vesiančiu instruktoriumi, kuris mielai atsakys į visus jums aktualius klausimus.


DFB MOKYMŲ TRUKMĖ. DFB metodikos mokymai trunka apie 90 akad. val. Pagal metodikos reikalavimus paprastai užsiėmimai vyksta 3 kartus per savaitę (vieno užsiėmimo trukmė 3 / 3,5 akad. val.).
Bendra DFB metodikos bazinio kurso trukmė 30 užsiėmimų (2 / 2,5 mėn).


KADA VYKSTA UŽSIĖMIMAI? Užsiėmimai vyksta vakarais, bet priklausomai nuo instruktoriaus ir mokymų grupės galimas ir kitas užsiėmimų vedimo laikas.


MOKYMŲ GRUPĖS DYDIS. Pagal metodikos reikalavimus optimali DFB mokymų grupė yra iki 12 / 14 dalyvių.
Maksimali leistina riba patyrusiam instruktoriui (5+ metų DFB mokymų vedimo patirtis) – 18 žmonių.


MOKYMŲ TURINYS.
Pirmoje mokymų dalyje su instruktoriaus pagalba ir jo priežiūra yra įsisavinami  baziniai DFB metodikos pratimai (kontempliacija, kinas, baltas paukštis ir nulinė koncentracija) ir funkcinė sistema („ugninė gėlė“).
Taip pat šioje dalyje yra išdėstoma DFB teorinė dalis, duodamos savarankiškos užduotys.
Antroje mokymų dalyje, remiantis pirmoje dalyje įgytais įgūdžiais, yra mokomasi darbo su psichikos būsenomis.
Šešiolika aktyvumo būsenų: keturios fizinio, keturios emocinio, keturios mentalinio ir keturios harmoningo aktyvumo būsenos.
Mokymų metu naudojamos įtraukiančios praktikos, bendraujama su instruktoriumi, koreguojamas asmeninis įgūdžių įsisavinimas, atsakoma į iškilusius klausimus, duodamos užduotys tiek užsiėmimų metu, tiek atlikti savarankiškai ir t.t.
DFB metodikos mokymai, tai nepakartojama patirtis darbo su savimi, gilesniu savęs pažinimu, mokėjimu suprasti save, išplėsti savo galimybes.
Išmokite naudotis tuo, kas Jums duota!